Máy nước điện giải ion kiềm ECO G9

(2 Đánh giá)
Ước tính thời gian vận chuyển: 10 ngày

Được bán bởi:
anh $ em

Đơn giá:
19.000.000 đ /Máy
Giảm giá:
17.950.000 đ /Máy

Màu sắc:

Số lượng:
(14 có sẵn)

Tổng giá:
Chia sẻ:
Được bán bởi
anh $ em
Số 26, ĐƯỜNG 134, KĐT Phúc Đạt, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Vietnam
(2 Phản hồi khách hàng)

Nghiên cứu tác dụng của dung dịch điện giải ion kiềm ECO G9 lên chỉ số lipid máu và acid uric máu trên mô hình động vật thực nghiệm

Trần Thanh Tùng, Trần Văn Tín, Vũ Ngọc Hảo, Đặng Thị Thu Hiên
 

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

 Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu (RLLPM) và tác dụng hạ acid
uric của nước điện giải ion kiềm ECO G9 (nước ECO G9) trên động vật thực nghiệm. Trên mô hình gây rối loạn
lipid máu theo cơ chế nội sinh, chuột nhắt trắng được tiêm màng bụng Poloxamer (P-407) liều 200 mg/kg. Mô
hình gây rối loạn lipid máu theo cơ chế ngoại sinh, tiến hành cho chuột cống trắng uống hỗn hợp giàu cholesterol
10 mL/kg trong 4 tuần liên tiếp vào các buổi sáng. Chuột được lấy máu định lượng TG, TC, HDL-C, LDL-C, nonHDL-C và AST, ALT. Trên mô hình hạ acid uric, vào ngày thứ 5 sau 1 giờ uống mẫu thử chuột nhắt trắng được
tiêm màng bụng kali oxonat liều 500 mg/kg. Sau tiêm 2 giờ, lấy máu động mạch cảnh định lượng nồng độ acid
uric huyết thanh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nước ECO G9 liều 160 mL/kg và 240 mL/kg trên mô hình nội sinh
có tác dụng làm giảm TG và non-HDL-C, không làm thay đổi nồng độ HDL-C. Trên mô hình ngoại sinh, nước ECO
G9 liều 80 mL/kg có tác dụng làm giảm nồng độ TG, liều 120 mL/kg/ngày chưa có tác dụng làm giảm rõ rệt các chỉ
số lipid máu. Cả 2 mức liều không làm ảnh hưởng đến các chỉ số enzym gan. Nước ECO G9 liều 160 mL/kg/ngày
và 240 mL/kg/ngày có xu hướng làm giảm acid uric máu trên mô hình gây tăng acid uric máu bằng kali oxonat.

Chi tiết bài viết

  • Diễm Quỳnh

    15-03-2023

    tốt giao hàng nhanh dịch vụ tốt

  • Diễm Quỳnh

    15-03-2023

    tốt giao hàng nhanh dịch vụ tốt